Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste (päivitetty 20.5.2018).

1. Rekisterin nimi

Pirkanmaan crossikoulun ilmoittautumisrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan crossikoulu / Kangasalan Moottorikerho Ry (KaMoKe)

Nallekarhuntie 2, 36100 Kangasala

https://www.kamoke.fi

Puhelin: 040 745 9956

Sähköposti: info@kamoke.fi

2.1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Miska Jokinen

Nallekarhuntie 2

36100 Kangasala

Puhelin: 040 745 9956

Sähköposti: sihteeri@kamoke.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä osallistujatiedot (nimi, puhelinnumero ja moottorikerho) Pirkanmaan moottorikerhojen crossikouluista. Yhteystietoja kerätään osallistumisen dokumentointia ja tiedottamista varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä palvelulla (Sporttisaitti) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään osallistujan nimi, huoltajan puhelinnumero ja moottorikerho sekä moottoripyörän koko.

5. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella.

5.1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille eikä myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana ja niihin on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.

Pirkanmaan crossikoulu ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilyttämisestä parhaan kykynsä mukaan.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti toimihenkilöille.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto määritellyn ajan (10 vuotta) Kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.