Turvallisuus

Pirkanmaan crossikoulua varten on laadittu turvallisuusasiakirja, jonka laatimisvelvoite pohjautuu Kuluttajaturvallisuus- ja Pelastuslakeihin. Kaikille toimintaan osallistuville annetaan riittävät tiedot turvallisuusjärjestelyistä suullisesti ja/tai kirjallisesti.

Turvallisuussuunnitelmaa ei turvallisuussyistä julkaista verkkosivuillamme.

Turvallisuudesta crossikouluissa vastaa Kangasalan Moottorikerhon sihteeri Miska Jokinen.

Lisätietoja turvallisuutta koskevista suunnitelmista saa tarvittaessa Kangasalan Moottorikerhon sihteeriltä Miska Jokiselta (sihteeri@kamoke.fi tai 040 745 9956).