Turvallisuus

Turvallisuus on yhteiscrossikouluissa tärkeä asia. Turvallisuudesta huolehditaan muun muassa ratatuomarien (ns. lippumiesten) sekä kuljettajakohtaisten suojavarusteiden avulla. Jokaisella kuljettajalla tulee olla vähintään kypärä ja ajosaappaat, mutta muutkin suojavarusteet ovat erittäin suositeltavia.

Pirkanmaan crossikoulua varten on laadittu turvallisuusasiakirja, jonka laatimisvelvoite pohjautuu Kuluttajaturvallisuus- ja Pelastuslakeihin. Kaikille toimintaan osallistuville annetaan riittävät tiedot turvallisuusjärjestelyistä suullisesti ja/tai kirjallisesti.

Turvallisuussuunnitelmaa ei turvallisuussyistä julkaista verkkosivuillamme.

Turvallisuudesta crossikouluissa vastaa Kangasalan Moottorikerhon sihteeri Miska Jokinen.

Lisätietoja turvallisuutta koskevista suunnitelmista saa tarvittaessa Kangasalan Moottorikerhon sihteeriltä (sihteeri@kamoke.fi tai 040 745 9956).